previous arrow
next arrow
Slider

DELINE GROUP  (ดีไลน์กรุ๊ป)

บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ตลอดระยะเวลา 17 ปีนี้ บริษัท ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจวิศวกรรม เราเป็น OEM สำหรับการออกแบบกระบวนการและยูทิลิตี้การจัดหาระบบลำเลียงและที่ปรึกษากระบวนการทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติของเราได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำขายออกแบบ (CAD) ผลิตและติดตั้งสายการผลิต เรานำเสนอบริการหลังการขายที่รวดเร็วโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีซึ่งพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจและไว้วางใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะมีคุณภาพสวยงามและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมในทุกระดับ เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนทักษะในการทำงานโดยนำความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของเราสามารถไว้วางใจเราได้ว่าเราจะทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในทุกโครงการ นั่นคือหลักการดำเนินธุรกิจของเรา! บุคลากรของ บริษัท เดลินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สามารถทำงานที่มีคุณภาพ ก่อนที่จะมอบหมายทีมสำหรับโครงการใหม่ทีมของเราจะได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดสำหรับงานเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์ Vision

Deline Group เป็นองค์กรรับเหมาและติดตั้งงานโครงการ เป็นอันดับแรกที่ลูกค้าไว้วางใจและตอบสนองต่อสังคม

พันธกิจ Mission

ดำเนินการผลตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

พัฒนาบุคลกรเพื่อให้มีศักยภาพและสร้างความสุข ความภูมิใจในการทำงานองค์กร

ร่วมมือกับคู่ค้าในการสร้างผลงานและสนับสนุนองค์กร ต่างๆเพื่อตอบสนองชุมชนและสังคม

ภาพรวมของบริษัท

โครงการที่ประสบความสำเร็จ

1125

โครงการที่ประสบความสำเร็จ

โครงการในประเทศไทย

1106

โครงการในประเทศไทย

โครงการระหว่างประเทศ

19

โครงการระหว่างประเทศ

ทีมดีไลน์

173

ทีมดีไลน์

หลักของธุรกิจ

 • วิศวกรรมและที่ปรึกษา
 • การผลิตการประกอบและการจัดจำหน่าย
 • การติดตั้งและ FAT
 • การว่าจ้างและการตรวจสอบความถูกต้อง
 • บริการและบำรุงรักษา
 • โครงการเทิร์นคีย์

ขอบเขตงาน

 • การประมวลผลและระบบ CIP
 • เครื่องบรรจุและผสม
 • ระบบลำเลียง
 • ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (เครื่องกลและไฟฟ้า)
 • ระบบจ่ายน้ำ
 • ระบบควบคุมและอัตโนมัติ

อุตสาหกรรม

 • เครื่องดื่ม
 • อาหาร
 • ผลิตภัณฑ์นม
 • เครื่องสำอาง
 • สารเคมี
 • เภสัชกรรม

Deline Group ประกอบด้วย 2 บริษัท

บริษัท ดีไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Head Office

Assembly & FAT

  • Conveyor system
  • Packing machine
  • Robot & Automation system

Electrical & Control systems
Warehouse & Logistics

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท 2546

ที่ตั้งสำนักงาน : 168/35 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : +66(0) 2957-2027-8

โทรสาร : +66(0) 2957-1249

E-Mail : engineer@deline.co.th

บริษัท คอมแพคอินโนเวชั่น จำกัด

Engineering Center

Production Department

Fabrication work

  • Tank works
  • Skid unit system

Machine Shop

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท 2548

ที่ตั้งสำนักงาน : 168/40หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : +66(0) 2957-2326-27            

โทรสาร : +66(0) 2957-2328

E-Mail : compact@cpi.co.th

บริษัท คอมแพคอินโนเวชั่น จำกัด (โรงงาน)

ที่ตั้ง : 50/21 หมู 1 ซ.ธัญทรัพย์  ถ.ธัญบุรี-วังน้อย  ต.คลองเจ็ด  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : +66(0) 21573493-4

โทรสาร : +66(0) 21593493

E-Mail : compact@cpi.co.th