ตลอดระยะเวลา 14  ปี บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ ให้เข้าไปร่วมงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นที่กล่าวถึงในทางทีดีมาโดยตลอด และเป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า ในการให้บริการกิจการด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม ระบบลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ โดยมีบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความไว้ใจเรื่อยมา


 

และนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้เราได้สร้างสรรค์ ตลอด 14 ปี ที่ผ่านมา ซีงเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด