บริษัท ดีไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยตลอดระยะเวลา 14  ปี บริษัทฯ  ได้ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม ระบบลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจของลูกค้ามาเป็นอย่างดี

โดยบริษัท ฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกระบวนการทำงาน, ทักษะในการทำงาน,บุคคลากร และทีมงาน  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ รองรับการเติบโตและการแข่งขันต่างๆ  สร้างคุณภาพงานที่สูงขึ้น  เพื่อให้เป็นหนึ่งในทางเลือกแรกๆ สำหรับลูกค้า  เพราะเรารักษาคุณภาพ  โดยยึดหลักการทำงานขององค์กร ดำเนินกิจการด้วยความเที่ยงตรง  ซึ่งทำได้ดีตลอดมา นโยบายหลักของบริษัท ฯ คือ เป็นหนึ่งด้านการวิศวกรรม,เชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงาน,มุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้า และบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ

เรามีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างทักษะการทำงานของเราโดยการนำความรู้ใหม่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นบริษัท ฯ โดยเราจะร่วมสร้างผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมุ่งมั่นให้ประสบความสำเร็จในทุกโครงการด้วยความไว้วางใจ ซึ่งเป็นหลักการดำเนินธุรกิจของเรา

บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการ  ด้านงานวิศวกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม ระบบลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ  ทางเรามีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษา การจำหน่าย การออกแบบ (ออกแบบ-เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์) การสร้าง-ผลิต, การติดตั้ง, การย้าย LINE เครื่องจักรทั้งเก่าและใหม่ รวมทั้งมีบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ทางบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้บริการกลูกค้า ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา  ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นและวางใจได้ว่าสินค้าที่ออกมามีคุณภาพ,มีความสวยงาม,ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม, บริการทุกระดับประทับใจ